Navigation

TSMC: verkoop overtreft verwachtingen - ASML en meer

TSMC: verkoop overtreft verwachtingen - ASML en meer

Taiwan Semiconductor [TSMC] $TSM heeft een aanzienlijke stijging in de verkoop van het tweede kwartaal gemeld, waarmee de marktverwachtingen zijn overtroffen. Deze groei wordt grotendeels toegeschreven aan de booming vraag naar AI-infrastructuur, die wereldwijd investeringen in datacenters stimuleert.

TSMC, de exclusieve leverancier van geavanceerde chips voor NVIDIA $NVDA en Apple $AAPL, kondigde voor juni aan dat de omzet de omzet NT$ 207,9 miljard bedroeg, wat een indrukwekkende stijging van 32,9% op jaarbasis vertegenwoordigt. Dit was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de groei van 30,1% in de voorgaande periode.

Het tweede kwartaal liet eveneens sterke resultaten zien, met een omzet van NT$ 673,5 miljard. Dit bedrag overtrof de verwachtingen, die lagen op NT$ 654,3 miljard.

Tot slot, voor het jaar tot nu toe, bereikte de totale omzet NT$ 1,27 biljoen. Dit betekent een groei van 28% op jaarbasis, vergeleken met een groei van 27% in dezelfde periode vorig jaar.

De aandelen TSMC - ASML - NVIDIA - APPLE

De sterke omzetcijfers van Taiwan Semiconductor passen bij het huidige beeld van een boom in de AI-infrastructuur. Op onze website hebben we hier vaker over geschreven en onze database bevat uitgebreide informatie over Taiwan Semiconductor.

We verwachten een stijging van het aandeel en blijven rekenen op verdere groei, hoewel dit trapsgewijs zal gebeuren. Deze cijfers bevestigen onze eerdere berichtgeving, waarin we voorspelden dat het bedrijf beter zou presteren dan de markt tot nu toe verwachtte.

Het nieuws van Taiwan Semiconductor is ook positief voor ASM $ASML, dat momenteel een monopoliepositie heeft in het leveren van apparatuur voor de productie van de meest geavanceerde AI-chips. Ook daar zitten we op een stijging.

Uit het bericht van Taiwan Semiconductor blijkt ook dat NVIDIA $NVDA wel eens boven de prognoses zou kunnen scoren met haar cijfers. Ook daar verwachten we een stijging van het aandeel, hoewel correcties tussendoor mogelijk zijn.

Wat Apple $AAPL betreft, krijgen we de indruk dat er inderdaad een omslag gaande is. We zijn momenteel neutraal over Apple, maar zoals eerder aangegeven, hadden we eerder moeten instappen. Het is niet uitgesloten dat we bij een dip alsnog inzetten op een stijging van Apple.

Resumerend

De cijfers van Taiwan Semiconductor bevestigen dat het beter gaat dan verwacht. Een verhoging van de kapitaaluitgaven is mogelijk, wat goed is voor ASML, en de cijfers zijn ook gunstig voor een aandeel als NVIDIA. We blijven dan ook inzetten op een stijging van de aandelen van Taiwan Semiconductor, ASML en NVIDIA.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.