Navigation

Valuta: rente kan meer invloed krijgen - actie in de euro tegen de dollar - EURUSD

Valuta: rente kan meer invloed krijgen -  actie in de euro tegen de dollar - EURUSD
pro

Na de sterke economische data van de afgelopen dagen in Amerika en minder dovish uitspraken van Fed-voorzitter Powell over de rentetarieven, is er een aanzienlijke verandering opgetreden. De markten gaan er nu van uit dat de Federal Reserve pas in september de rente kan verlagen. Tijd voor actie in de euro.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.