Navigation

S&P 500: statistieken wijzen op veel verdere stijging - vrijwel noot piek in juni

De S&P 500 $SPX heeft de afgelopen 44 jaar nooit een marktpiek bereikt in juni. Dit blijkt uit gegevens van Bloomberg. Deze historische trend wordt benadrukt door het feit dat december het record houdt voor de meeste jaarlijkse pieken, met een totaal 23 jaar, terwijl juni, samen met een paar andere maanden, geen enkele marktpiek heeft. Dit zou uitwijzen dat de opwaartse trend wordt voortgezet.

De gegevens suggereren dat juni een gunstige maand voor de markt kan zijn. Het feit dat de S&P 500 dit jaar een recordhoogte in juni heeft bereikt, versterkt het vertrouwen voor de rest van het jaar.

Deze patronen suggereren zelfs dat de markt zijn prestaties in de komende maanden zou kunnen verbeteren. Hoewel historische gegevens geen garantie zijn voor toekomstige prestaties, biedt het een overtuigend verhaal voor markt optimisme.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.