Navigation

M&A-activiteiten: kunnen toenemen in 2024 - FactSet gunstig zakenbanken

FactSet schrijft dat de M&A-activiteiten in 2024 kunnen toenemen. Dit past in de lijn dat in het laatste kwartaal van vorig jaar bijvoorbeeld een bedrijf als ING $ING volgens financiële media zocht naar experts op dit gebied.

Meer M&A-activiteiten zou goed zijn voor zakenbanken. Dat zou eventueel een upside kunnen geven en resultaten kunnen verbeteren, hoewel het nog onduidelijk is hoe groot zo'n opleving zal zijn.

Het is in ieder geval gunstig voor onder andere JPMorgan $JPM, Morgan Stanley $MS, Goldman Sachs $GS en mogelijk ook voor ING en ABN AMRO $ABN om er een paar te noemen.

FactSet laat weten dat er nog enkele significante tegenwinden voor de M&A-markten zijn. Echter, met minder zorgen over stijgende rentetarieven en recessie de laatste tijd, zou de situatie moeten leiden tot verbeterde niveaus van M&A-activiteit in 2024.

Ondanks dus enkele onzekerheden die beide kanten op kunnen gaan, zouden de niveaus van M&A moeten worden gestimuleerd door de significante veranderingen in globalisering, decarbonisatie en cycli van privékapitaal.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.