Navigation

Crypto: herstel Bitcoin - is de dip voorbij

De koers van Bitcoin heeft de afgelopen dagen een aanzienlijk herstel laten zien. Hierdoor is de koers van deze cryptocurrency in een soort niemandsland terechtgekomen. Als we kijken naar de grafiek en de twee VWAP-lijnen die we erin hebben gezet, de gele lijnen, dan zien we dat we wel boven de onderste lijn staan, maar nog steeds duidelijk onder een andere VWAP-lijn blijven.

Nog altijd kans op dumpen Bitcoin

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.