Navigation

Apple: 21% groei in PC-verschepingen Q2 - beter dan verwacht - het aandeel

Apple $AAPL heeft in het tweede kwartaal een stijging gezien van haar PC-verschepingen van maar liefst 21%, aldus IDC.

Deze indrukwekkende groei in een competitieve markt is een positief signaal en suggereert dat Apple zijn marktaandeel mogelijk behoudt en het wijst op vervangings-vraag, iets waar we enkele maanden geleden reeds over hebben geschreven. In het derde en vierde kwartaal kan die verandering niet alleen gelden voor Apple, maar ook voor anderen, zoals toen aangegeven.

Het aandeel Apple is de laatste tijd al fors gestegen. We hebben dit stuk zeker gemist omdat we te defensief waren over het aandeel. We voorzagen weliswaar geen daling, maar hielden rekening met een langere periode van consolidatie.

Nu zoeken we een goed moment om toch weer wat te gaan doen met Apple, ondanks dat het erop lijkt dat het bedrijf steeds meer afhankelijk wordt van derden, bijvoorbeeld ook voor artificiële intelligentie, het toch weer de weg naar boven heeft gevonden.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.