Navigation

TKH Group: update weinig inspirerend - visie op aandeel

TKH Group: update weinig inspirerend - visie op aandeel

TKH Group [TKH] $TWEKA rapporteerde een zwak eerste kwartaal met een verwachte omzet- en EBITA-daling. Kosten voor nieuwe fabrieken en klanten die voorraden verminderden werden genoemd als oorzaken. Het bedrijf verwacht een duidelijk beter tweede kwartaal dan het eerste kwartaal. Bij de halfjaarcijfers volgt een meer gedetailleerde outlook.

De outlook is een opsteker, maar te weinig om wat met het aandeel te doen. De orderportefeuille is gestegen naar € 1.004 miljoen ten opzichte van € 970 miljoen eind 2023. Dit vertegenwoordigt een trage groei, wat de vraag oproept hoeveel sterker de resultaten daadwerkelijk qua bottom line worden in de toekomst.

Doordat het bedrijf uit te veel onderdelen bestaat is het moeilijker voor belegers om te duiden waar ze in belegen. Het aandeel staat onder zijn intrinsieke waarde. Zolang er geen heroriëntatie komt waarbij ook bedrijfsonderdelen worden afgestoten of worden samengevoegd twijfelen wij of de discount van het aandeel wordt ingelopen, We doen dus niks met het aandeel.

Enige cijfers

De omzet daalde met 4,3% tot 421 miljoen euro, terwijl de EBITA met meer dan 21% afnam tot 41,2 miljoen euro. Het rendement op de omzet daalde van 12,8% naar 9,8%. Het orderboek steeg licht naar iets meer dan een miljard euro.

Bij de Smart Vision-divisie daalde de omzet met 12,4%, tegenover een verwachte daling van 5,6%, maar TKH verwacht groei in de tweede helft van het jaar. Connectivity zag een omzetdaling van 13,4%, iets beter dan de verwachte 16%.

Voor 2024 verwacht TKH autonome omzet- en EBITA-groei in dit segment. Manufacturing liet een omzetgroei van 16,2% zien, boven de verwachting van 10%, met goede vooruitzichten voor de toekomst, aldus het bedrijf

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.