Navigation

Signify: morgen cijfers Acuity Brands

Op woensdag komt het Amerikaanse bedrijf Acuity Brands $AYI met zijn resultaten. Dit bedrijf opereert in dezelfde sector als Signify $LIGHT en kan nieuwe inzichten bieden. In de aanloop naar deze cijfers nemen we geen actie bij Signify waar we al een tijd aan de zijlijn staan.

Analisten verwachten bij Acuity Brands een omzet van bijna $909 miljoen (-3,7% op jaarbasis) en een winst per aandeel van $3,25 (+6% op jaarbasis).

De margeverbetering en iets positievere vooruitzichten die werden gepresenteerd op 26 januari door Signify werden door ons gezien als lichtpuntjes. Ook de toegenomen vrije kasstroom is een positieve ontwikkeling.

Of deze trend zich gedurende het jaar voortzet moet nog blijken. Op dit moment nemen we dus nog geen actie met betrekking tot het aandeel. Wel merken we op dat er op basis van prijs actie een steunniveau stand heeft gehouden. Dit biedt enige hoop dat het aandeel mogelijk zijn dieptepunt heeft bereikt wanneer er meer stabiliteit en een positievere stemming heerst.

Met andere woorden, we blijven afwachten, met wel de kans dat het aandeel zijn dieptepunt al gepasseerd is.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.