Navigation

Crypto: sharding vs L2 scaling - toekomst blockchain - Justin Bons - EGLD - NEAR en anderen

Volgens Justin Bons van Cyber Capital (één van de mensen die we heel sereius nemen) zijn alle ontwerpbeslissingen in de blockchainwereld keuzes met voor- en nadelen. Hij stelt dat sharding een veelbelovende benadering is voor het schalen van blockchains, zonder in te leveren op veiligheid of decentralisatie, in tegenstelling tot L2 scaling en moet een aantal veelbelovende projecten.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.