Navigation

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u online diensten bij ons bestelt. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze nodig hebben en hoe we ze gebruiken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en veilig worden opgeslagen. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan periodiek worden herzien en bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de wetgeving. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing vindt u altijd hier. Het meest recente privacybeleid is te raadplegen op www.scetrader.nl .

Verantwoordelijke voor Gegevensverwerking

SCE TRADER , gevestigd aan de Olmenlaan 144, 1404 DH te Bussum, is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.scetrader.nl verwerkt van personen en bedrijven die contact hebben gehad (of hebben) met www.scetrader.nl,waaronder bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle domeinen die gerelateerd zijn aan www.scetrader.nl .

Definitie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect kunnen worden herleid naar een individu. Dit omvat informatie zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, maar ook andere gegevens zoals uw IP-adres of klantnummer. Ook unieke gegevens die aan u zijn gekoppeld, zoals uw bestelgeschiedenis of online gedrag vallen onder deze definitie.

Verkrijgen van Persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens van personen die rechtstreeks of indirect contact hebben (gehad) met SCE Trader, zoals klanten en contactpersonen van partners. U verstrekt ons deze gegevens rechtstreeks wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt of contact met ons opneemt.

In sommige gevallen ontvangen we gegevens van derden. We kunnen bijvoorbeeld uw naam- en adresgegevens verkrijgen van andere partijen en we kunnen gegevens ontvangen van andere bronnen als u deze partijen toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen.

Verwerking van Uw Gegevens, Doeleinden en Bewaartermijnen

Gegevens voor Orderverwerking

Bij het plaatsen van een bestelling hebben we specifieke gegevens van u nodig om uw bestelling te verwerken en u op de hoogte te houden. We verzamelen uw naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens zijn essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Accountgegevens

In uw persoonlijke account bewaren we gegevens zoals uw naam, aanspreekvorm, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, betaalgegevens en facturen. Uw betaalkaartgegevens worden bewaard als u hiervoor toestemming geeft tijdens het bestellen. Uw bestelgeschiedenis en voorkeuren voor digitale artikelen en abonnementen worden eveneens bewaard. Deze gegevens bewaren we zolang u actief klant bij ons bent. Na 7 jaar inactiviteit worden uw gegevens verwijderd.

Klantenservice Interacties

Als u contact opneemt met onze klantenservice gebruiken we uw opgeslagen gegevens om op uw vragen of klachten te reageren. Aantekeningen van klantcontact bewaren we zolang u klant bij ons bent. Telefoongesprekken worden 1 maand bewaard. Privéberichten via Twitter worden maximaal 6 maanden bewaard, chatberichten maximaal 29 dagen.

Gegevens voor Optimale Dienstverlening

Bij uw bezoek aan www.scetrader.nl verzamelen we informatie zoals uw IP-adres, browserinformatie, taalinstellingen en besturingssysteem-informatie om een goede werking van de website te waarborgen.

Fraudepreventie

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken en te voorkomen. Gegevens die verband houden met fraude of misbruik worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Delen van Gegevens met Derden

We kunnen persoonsgegevens delen met overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en, in geval van fraude of misbruik, met politie en justitie. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen kunnen gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners buiten de EER, altijd met inachtneming van veiligheids- en wettelijke eisen.

Beveiliging van Uw Gegevens

We nemen zowel organisatorische als technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Een gespecialiseerd team werkt aan beveiliging en het opsporen van kwetsbaarheden. Toegang tot uw gegevens is beperkt tot medewerkers die deze informatie nodig hebben.

Gegevens van Kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 18 jaar. Gebruik van scetrader.nl door klanten jonger dan 18 jaar is alleen toegestaan met ouderlijke toestemming.

Uw Rechten Met Betrekking tot Uw Gegevens

U heeft het recht op informatie, inzage, correctie, bezwaar, dataportabiliteit, beperking, verwijderingen en het indienen van een klacht. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via info@scetrader.nl.

Aanvullende Rechten

Recht op Informatie

U heeft recht op duidelijke en transparante informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u in dat verband heeft.

Recht op Inzage

U kunt te allen tijde inzage aanvragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen via info@scetrader.nl. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Recht op Correctie

Als uw gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, heeft u het recht om correcties aan te vragen. U kunt dit 24/7 in uw account doen.

Recht om Bezwaar te Maken

Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u dit aangeven. U kunt ook bezwaar maken tegen andere gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. We zullen uw bezwaar binnen 30 dagen behandelen.

Recht op Dataportabiliteit

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een leesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen naar uw eigen database of een andere dienstverlener. Dit omvat onder andere uw naam, adres, bestelgeschiedenis en klantnummer. U kunt deze gegevens opvragen via info@scetrader.nl.

Recht op Beperking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken, wat inhoudt dat we uw gegevens behouden maar niet actief gebruiken. Neem contact met ons op via info@scetrader.nl als u denkt dat dit van toepassing is.

Recht om Vergeten te Worden/Account Verwijdering

U heeft het recht om ons te vragen al uw gegevens te verwijderen. Als u uw account wilt verwijderen worden uw identificeerbare gegevens verwijderd, tenzij wettelijke verplichtingen anders bepalen. We kunnen dit verzoek niet honoreren als er nog openstaande bestellingen zijn of als de wet ons verplicht bepaalde gegevens te bewaren. Na 7 jaar inactiviteit worden al uw gegevens verwijderd.

Recht om Een Klacht In Te Dienen

Heeft u een klacht over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan raden we aan om eerst contact met ons op te nemen via info@scetrader.nl. U kunt ook een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over hoe SCE Trader omgaat met persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via info@scetrader.nl .