Navigation

Obligaties: yield 10 jaar Amerikaanse papier opgelopen tot 4,35%

Het effectieve rendement (yield) op het 10-jarige Amerikaanse papier is opgelopen tot bijna 4,35%. Of de aandelenmarkt dit blijft negeren moet blijken. Echter, als dit de voorbode is van een stijging naar 5%, kan dit tot een correctie leiden, zoals ook in 2023 zichtbaar was.

Nu nemen we daar nog geen actie op, maar we zijn wel iets voorzichtiger geworden. Het is ook belangrijk op te merken dat een correctie nog geen berenmarkt betekent.

Maar als de rente nog iets verder stijgt nemen inderdaad de kansen op een neerwaartse beweging toe, wat op zichzelf positief kan zijn. Dit opent namelijk mogelijkheden voor goedkopere investeringen in bedrijven die ook worden gestimuleerd door gunstige winstgroei.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.