Navigation

NAVO: bereidt zich voor op oorlog - Rotterdam speelt een hoofdrol

NAVO: bereidt zich voor op oorlog - Rotterdam speelt een hoofdrol
pro

De NAVO bereidt zich actief voor op een mogelijk conflict met Rusland en heeft plannen opgesteld om Amerikaanse troepen naar Europa te verplaatsen zodra een oorlog uitbreekt.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.