Navigation

Dalende batterijprijzen: kan aanzienlijk gevolgen hebben - AMG

Dalende batterijprijzen: kan aanzienlijk gevolgen hebben - AMG
pro

De prijzen van lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterijcellen in China zijn het afgelopen jaar met 51% gedaald en liggen nu op $54/kWh. Ter vergelijking: de gemiddelde wereldwijde prijs voor deze cellen was vorig jaar nog $95/kWh.

Deze drastische prijsdaling heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de auto- als de energiesector, waarbij bedrijven die hiervan afhankelijk zijn waarschijnlijk lagere winstmarges zullen rapporteren. Dit geldt met name voor toeleveranciers die gekoppeld zijn aan lithium. Indirect (maak ook direct) kan AMG $AMG ook tot deze groep worden gerekend.

Daar komt bij dat de samenstelling van de batterijen nu in zo'n hoog tempo aan het veranderen is en efficiënter worden, dat dit ook nog eens een extra domper voor bedrijven zoals AMG kan worden.

Zolang er geen nieuwe versnelling in de groei van batterijen plaatsvindt en zolang er overcapaciteit is, zal dit een negatief punt zijn voor bedrijven als AMG. We doen dan ook niks met het aandeel.

Verder met de achtergrond en analyse

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.