Navigation

Kernwaarden

Bij SCE Trader hechten we grote waarde aan onze fundamentele principes van onafhankelijkheid en integriteit in het verzamelen en verspreiden van informatie, duiding, commentaar en nieuws.

Dit betekent dat SCE Trader en haar team te allen tijde opereren met onbetwiste integriteit, absolute onafhankelijkheid en volledige vrijheid van vooringenomenheid.

De Kernwaarden van SCE Trader zijn als volgt:

  • Onafhankelijkheid in Berichtgeving: SCE Trader zal te allen tijde onafhankelijkheid in haar berichtgeving waarborgen en zal nooit handelen ten gunste van enige specifieke groep of entiteit.
  • Integriteit en Onafhankelijkheid: De integriteit, onafhankelijkheid en vrijheid van onze berichtgeving zullen te allen tijde onaantastbaar blijven.
  • Betrouwbare Dienstverlening: SCE Trader zal onafhankelijke en betrouwbare diensten bieden aan bedrijven, overheden, instellingen, individuen en andere partijen waarmee SCE Trader contracten heeft of kan aangaan.

Onze klanten vertrouwen erop dat wij hen voorzien van betrouwbare diensten. Daarom koesteren wij bij SCE Trader de kernwaarden van onafhankelijkheid en hoge integriteit in al onze berichtgeving en diensten.