Navigation

Infineon: update een een non-event - past bij cyclus

De omzetgroei van Infineon $IFX is in het vierde kwartaal vrijwel tot stilstand gekomen met een lichte omzetdaling die voor het huidige kwartaal wordt verwacht. Dit is een non-event en past bij de huidige chips-cyclus. Momenteel doen we niets met het aandeel.

Infineon behaalde een kwartaalomzet van 4,15 miljard euro, wat een stijging van 1 procent op kwartaalbasis en een nulgroei op jaarbasis vertegenwoordigt. De winst na belasting bedroeg 753 miljoen euro, vergeleken met 735 miljoen euro een jaar eerder.

De brutomarge daalde van 44,5 naar 43,6 procent op kwartaalbasis. Infineon stelt een dividend voor van 0,35 euro per aandeel.

Voor het volgende boekjaar verwacht Infineon een omzetgroei in een lager tempo. Het bedrijf rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van ongeveer 3,8 miljard euro met een segmentmarge van circa 22 procent.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.