Navigation

Fastned: blijft op watch postive - maar geen actie - visie op aandeel

Fastned: blijft op watch postive - maar geen actie - visie op aandeel
pro

Dit is de update na onze eerste instant analyse deze ochtend.

Na het bekendmaken van de cijfers voorbeurs waarbij we het aandeel op de watchlist hebben gezet, hebben we besloten om nog geen actie te ondernemen. Dit besluit komt voort uit onze observatie dat de marktomstandigheden mogelijk uitdagend kunnen zijn in de rest van dit jaar.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.