Navigation

Aandelen: Goldman Sachs waarschuwt voor EU bedrijven met blootstelling China

Strategen van Goldman Sachs hebben een short-aanbeveling uitgebracht voor Europese bedrijven die blootgesteld zijn aan China. De reden hiervoor is de trage Chinese consumptie en het voornemen van beleidsmakers om luxe-uitgaven te belasten.

Welke aandelen

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.