Navigation

Crypto: ETH Futures: long posities heel hoog - wat betekent dit

Crypto: ETH Futures: long posities heel hoog - wat betekent dit

De goedkeuring van een Ethereum ETF lijkt nabij op basis van recente S-1-aanvragen bij de SEC. Ondanks dat de ETH-prijs is teruggelopen sinds de rally op 20 mei 2023, toen de SEC verzocht om opnieuw indienen van de 19b-4 formulieren, is de marktpositionering in ETH optimistisch gebleven. Dit schrijft Matrixport

Wat betekent dit voor de prijs

Het aantal longposities is gestegen van 2,7 miljoen ETH naar 3,1 miljoen ETH. Dit suggereert dat futures traders anticiperen op de goedkeuring, ondanks dat spotprijzen deze verwachting nog niet weerspiegelen. Dit keer resulteert het misschien niet in een "sell the news"-evenement, volgens Matrixport.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.