Navigation

Herhaling: Ebusco: stilte nieuwe orders - personeel ontslaan - kan aandeel naar nul

Herhaling: Ebusco: stilte nieuwe orders - personeel ontslaan - kan aandeel naar nul
pro

[Dit bericht is op donderdag in de feed geplaatst en wordt nu onbewerkt herhaald.]

De vooruitzichten voor Ebusco zijn zwak, zoals eerder aangegeven. Er zijn geen nieuwe orders bekendgemaakt de laatste tijd, na een laatste order op 31 januari van het Zweedse VR Sverige. Daarna dus heeft Ebusco naar ons weten geen nieuwe orders bekendgemaakt.

Hierdoor is het "onmogelijk" om zowel korte als lange termijn doelstellingen te halen, zoals reeds door ons voorheen geanalyseerd (zie ook eerdere berichten).

Ook melde vandaag het Eindhovens Dagblad dat Ebusco bezuinigt. Tentallen medewerkers in Deurne verliezen hun baan.

Het aandeel Ebusco

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.