Navigation

DSM-Firmenich: met update en strategie - visie op het aandeel

DSM-Firmenich: met update en strategie - visie op het aandeel
pro

DSM-Firmenich $DSFIR wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Dit maakte het bedrijf bekend voorafgaand aan de beleggersdag.

Het aandeel DSM-Firmenich

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.