Navigation

Bpost: neemt Staci over - kans van mislukken - wegblijven uit aandeel

Bpost: neemt Staci over - kans van mislukken - wegblijven uit aandeel
pro

Bpost $BPOST heeft aangekondigd dat ze de Franse logistieke dienstverlener Staci overneemt voor 1,3 miljard euro. De transactie zal deels in contanten worden gefinancierd door Bpost, met gebruikmaking van een overbruggingskrediet.

We verwachten niet dat dit het resultaat zal verbeteren en blijven daarom weg uit het aandeel. De zwakte van deze overname ligt voornamelijk in het risico dat het samengaan van de twee bedrijven mogelijk niet de verwachte synergiën oplevert.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.