Navigation

ASML: high-NA-tools positief lange termijn - aandeel mag nog steeds verder stijgen

Met de sterke vooruitzichten voor ASML $ASML zijn we positief gestemd over het aandeel zoals eerder vermeld. De verwachtingen voor 2025 en daarna kunnen volgens ons worden verhoogd door het bedrijf, gezien de groeiende vraag naar AI-gerelateerde producten.

Er kan een verwachte versnelling zijn in de operationele ingebruikname van nieuwe fabs en de introductie van high-NA-tools kan een belangrijke bijdrage gaan leveren.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.