Navigation

Strategie: Wat zorgt ervoor dat een aandeel stijgt of daalt

Strategie: Wat zorgt ervoor dat een aandeel stijgt of daalt

Wat zorgt ervoor dat een aandeel stijgt of daalt. De wijze les van Stanley Druckenmiller, één van de meest succesvolle beleggers ooit en één van de methodes die we ook bij scetrader.nl toepassen is dat het niet draait om het gebruiken van alle details en cijfers van een bedrijf (asset).

Het draait juist om het begrijpen wat de redenen achter de bewegingen van een specifiek aandeel of andere activa zijn. Door de focus te leggen op een aantal specifieke punten die als katalysator kunnen dienen, wordt volgens ons de kans op succes vergroot.

Vaak zie je met de beste bedoelingen dat er een berg van cijfers over je wordt uitgestrooid door analisten of marktcommentatoren. En meestal heb je er niks aan om succes te hebben met beleggen.

Het is goed om de details te kennen, maar het is nog beter om deze niet altijd te gebruiken bij beslissingen om assets te kopen of te verkopen.

Het draait dus niet om het gebruiken van alle details en cijfers van een aandeel of andere asset, maar juist om het begrijpen van de redenen achter de bewegingen van een specifiek aandeel of andere activa.

Vaak zijn dit van al deze details slechts een paar elementen. En ook dan is er vaak al geen succes en kan je zoals we uit ervaring weten er faliekant naast zitten. Laat staan dat je alle details gebruikt en daar je helemaal op stuk bijt, die ook nog eens constant veranderen omdat je niet in de toekomst kan kijken, en vervolgens mis je de echte kansen door de katalysatoren over het hoofd te zien.

De uitspraak van Druckenmiller

In het boek Market Wizards, één van de beste boeken ooit geschreven om de markt te begrijpen, doet Stanley Druckenmiller een belangrijke uitspraak. Druckenmiller benadrukt het belang van focus op enkele kernpunten, omdat dit ook is hoe de markt werkt.

Hij herinnert zich een tijd waarin hij uitgebreide papers over een bedrijf of sector voorlegde, maar te horen kreeg dat deze benadering onbruikbaar was. Dit leidde hem tot het zoeken naar de specifieke factoren die de koersbewegingen bepalen, in plaats van zich te verliezen in alle details.

Deze aanpak blijft relevant, aangezien veel analisten nog steeds worstelen met het begrijpen van de werkelijke drijfveren achter de marktbewegingen volgens Druckenmiller.

Een aantal voorbeelden

Als platform richten we ons vooral op de richting, de kansen en marktbewegingen waarbij we zowel succes als het falen delen. Eigenlijk is het een soort dagboek waarbij we elke dag nieuwe informatie delen die volgens ons de richting van de markt bepaalt en proberen uit te leggen waarom we rekening houden met een bepaalde beweging in een aandeel of andere asset (geen garanties).

Om dit kracht bij te zetten, geven we een aantal voorbeelden, maar als eerste ook een paar missers.

Alibaba $BABA is zo'n voorbeeld van het fout inschatten. Onze visie dat beleggers zich zouden richten op de vrije cashflow en de som der delen hadden we verkeerd ingeschat. Toch rekenen we erop dat dit alsnog gaat gebeuren.

Een andere flinke misser was Bayer $BAYN. Daar dachten we dat activistische beleggers meer macht zouden hebben en het management onder druk zouden zetten om het bedrijf op te splitsen en Monsanto in een soort sterfhuisconstructie zou worden geplaatst. Dat was een foute aanname.

Een ander mooi voorbeeld van hoe we ernaast zaten was bij Coinbase $COIN. We durfden het aandeel niet te kopen (hebben er dus niks mee gedaan), omdat het extreem duur was in vergelijking met andere beurzen en de visie dat het volume in altcoins zou afnemen als maker van omzet bij het bedrijf. Daardoor was onze focus fout, want de markt richtte zich vooral op de rally in crypto en de introductie van Bitcoin ETF's waardoor we de rente-inkomsten uit stablecoins als opzwieper ook nog eens over het hoofd zagen.

We hebben echter geen verlies geleden in Coinbase, omdat we dus langs de zijlijn stonden. Daartegenover stond dat we bij MicroStrategy $MSTR wel puur gefocust hebben op de kans van een stijging van Bitcoin (voor de rest een flut bedrijf), waardoor we in dit aandeel grote winsten hebben behaald en dus door deze focus wel de juiste keuze hadden gemaakt om te kopen.

Dat brengt ons bij een aantal andere aandelen waar we inderdaad een paar kernpunten gebruikten om in te stappen en wel de juiste te pakken hadden. Als eerste nemen we als voorbeeld NVIDIA $NVDA. Op basis van puur de cijfers eind 2022 was het aandeel duur. Het bleek echter goedkoop te zijn, omdat de markt niet focuste op alle details, maar puur op de opkomst van kunstmatige intelligentie.

Bij Super Micro $SMCI kochten we in januari 2024 met als enige reden dat de markt het als proxy van NVIDIA zag. De rest van alle andere zaken en details vonden we onbelangrijk. Het woord NVIDIA was gevallen en dat was inderdaad voldoende. Ondertussen hebben we reeds een grote winst veiliggesteld.

Een ander mooi voorbeeld was Besi $BESI. Toen we in november 2022 kochten, hadden we eigenlijk maar een paar focuspunten. Dat was de kans dat er een opwaartse cyclus in chipaandelen zou ontstaan en dat was het enthousiasme over hybrid bonding terwijl deze techniek zich nog moest gaan bewijzen.

Novo Nordisk $NVO kan ook als voorbeeld worden genomen. De reden dat we op een stijging gingen in december 2022 had maar met één element te maken. Dat was hun afslankmedicijn. De rest van alle andere gegevens waren ruis en afleiding.

Bij General Electric $GE die op up ging in oktober 2022 was de enige motivatie dat beleggers in de aankondiging van de afsplitsing van de Healthcare divisie het bedrijf weer zouden kunnen waarderen als een focus speler op de haar belangrijkste gebieden. Sindsdien is de koers sterk gestegen.

Toen we in Rheinmetall $RHM in januari 2023 besloten om te kopen was dat enkel gebaseerd op de kans dat de markt de oorlog in Oekraïne zou aangrijpen als een signaal dat defensieuitgaven verhoogd zouden worden en dat Rheinmetall daarvan zou kunnen profiteren. Het aandeel was op dat moment redelijk duur als je puur naar de cijfers keek, maar bleek goedkoop te zijn doordat vervolgens de ene na de andere order binnenkwam waardoor de toekomstige cijfers ineens veel beter waren dan verwacht.

Op de Belgische beurs was DEME $DEME een mooi voorbeeld waar we overigens te vroeg winst hebben genomen. Toen we in december van 2023 kochten was ons focuspunt de kans dat de markt ging inzien dat de orderportefeuille heel sterk was en sterk zou blijven. Eventuele schulden en andere parameters bij de cijfers zouden een kleinere rol kunnen gaan vervullen. Sindsdien heeft het aandeel het heel goed gedaan.

Als laatste willen we een voorbeeld geven zoals Uber $UBER. Net als bij een aantal andere aandelen die we als positief beoordelen was de aankoop in december, 2023 nadat het aandeel sterk was gedaald, gebaseerd op de kans dat het financieel sterker zou zijn dan concurrenten en daardoor haar dominante positie zelfs zou kunnen uitbouwen. Als het momentum dan toeneemt (inflow van beleggersgelden), is deze dominantie die bijna een monopolie is, als toverdrank voor de koers

Resumerend

Het draait niet om het gebruiken van alle details en cijfers van een aandeel of andere asset, maar om het begrijpen wat de markt als belangrijkste punten gebruikt om een specifiek aandeel of andere activa te kopen of te verkopen.

En vaak zijn dit van al deze details slechts een paar elementen. De kunst om je daarop te focussen, met het besef dat deze paar punten ook significant kunnen veranderen, is volgens ons een belangrijk onderdeel bij beleggen.

Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.

Zie kansen op het juiste moment

Maak meer kans op winst, dankzij actuele informatie, onafhankelijk commentaar en door het volgen van doelen.